خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ English
بدترین خشکسالی خاورمیانه در ۹۰۰ سال گذشته

2016/08/20

یافته های ناسا از بدترین خشکسالی خاورمیانه در ۹۰۰ سال گذشته
(برگرفته از مقاله ای از ایشان تارور در واشنگتن پست)بر اساس یافته های پژوهشی که توسط سازمان ملی هوا و فضای آمریکا، ناسا، انجام شده است، خشکسالی که خاورمیانه در دهه گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کند، شاید بدترین نوع در تاریخ منطقه طی نزدیک به هزار سال گذشته باشد. دانشمندانی که نتایج این مطالعه را در مجله "پژوهش های ژئوفیزیکی" منتشر کرده اند، تاریخچه «حلقه های درختان» را در شرق مدیترانه (شامل قبرس، فلسطین، اردن، لبنان، ترکیه و سوریه) بررسی کرده اند تا دریابند چه زمان هایی تنش آبی شدید وجود داشته است. حلقه های باریک تر نشانگر سال های خشک تر و حلقه های پهن تر شاخص زمانی است که وفور آب بوده است.

در گزارش ناسا آورده شده است که بین سال های ۱۱۰۰ تا ۲۰۱۲، خشکسالی در تاریخچه سه حلقه یافت شده است که با اسناد تاریخی مرتبط با زمان خود مطابقت دارند. به گفته بن کوک، عضو ارشد این گروه پژوهشی، حدود شدت دوره های مرطوب و خشک بسیار وسیع است اما خشکسالی اخیر در منطقه شام از ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲، حدود ۵۰ درصد خشک تر از خشک ترین دوره در پانصد سال اخیر و ۱۰ تا ۲۰ درصد خشک تر از بدترین خشکسالی در ۹۰۰ سال گذشته است. این مسئله می تواند مؤید تأثیرات احتمالی فعالیت های انسان طی قرن گذشته بر تغییرات آب و هوایی کره زمین باشد. از طرف دیگر، تغییرات اقلیمی هم بر زندگی جوامع ساکن در منطقه اثر متقابل گذاشته است.شایان گفتن است در برخی مقاله ها و پژوهش های جدید و بر مبنای شواهد ادعا می شود که حتی خشکسالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ در شکل گیری مناقشه در منطقه سوریه و عراق نقش داشته است. این بدترین خشکسالی ثبت شده به شمار می رود که منجر به آفت های گسترده کشاورزی و مهاجرت وسیع خانواده های کشاورز به مراکز شهری شده است. همین مسئله در کشوری مانند سوریه که سیاست های محیط زیستی و کشاورزی چندان پایداری نداشته است، منجر به تأثیر اساسی در وضعیت سیاسی آن کشور شده است. جالب اینکه با پیشرفت منازعه و درگیری در منطقه، فراوانی وقوع توفان های گرد و خاک و شرایط حدّی اقلیمی نیز در کل منطقه رو به فزونی گذاشته است. به گمان برخی دانشمندان، تشدید این شرایط بی ارتباط به سقوط کشاورزی در مناطق نا امن و تحت جنگ منطقه نیست و این خود تأییدی دیگر بر ادعاهایی است که فعالیت‌های مخرب انسانی می‌تواند هم بر طبیعت اثر منفی بگذارد و هم انسان را مقهور خود کند.

فهرست اخبار