خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ English
طراحی و پیاده سازی سامانه خودکار پیش‌بینی احتمال خطر آتش‌سوزی در کشور

2020/07/12

با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور، پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی ایلام اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سامانه خودکار پیش بینی احتمالاتی خطر آتش‌سوزی در عرصه های طبیعی کرده است.

در حال حاضر این سامانه از شاخص FWI: Fire Weather Index و ظرفیت شبکه های پایش و پیش بینی موجود در سازمان هواشناسی کشور استفاده می کند. محصولات این سامانه به صورت روزانه و برای دوره‌های چهار روزه در هفت سطح هشدار تولید و از طریق ftp در اختیار کاربران اختصاصی قرار داده می شود. همچنین نقشه های پایش برخط آتش سوزی های به وقوع پیوسته با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در این سامانه تولید می‌شود.

نمونه ای از محصولات این سامانه در زیر آورده شده است:فهرست اخبار