خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ English

    

دانشجویان دکتری پژوهشکده هواشناسی


  • نسیم حسین حمزه

       آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

       رشته تحصیلی: دکتری پژوهشی هواشناسی

       نام پایان نامه: تحلیل سینوپتیکی و آماری توفان های گرد و غبار در جنوب غرب ایران

 

 
  • اردشیر فرهادی امیر

       آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک دریا

       رشته تحصیلی: دکتری پژوهشی فیزیک دریا

       نام پایان نامه: پیش بینی امواج و جریان های بادرانده در غرب اقیانوس هند از استوا تا

       شمال دریای مکران با استفاده از یک مدل پنج لایه اقیانوسی

 

  • سعید فرهادی پور

       آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد هواشناسی

       رشته تحصیلی: دکتری پژوهشی هواشناسی

      نام پایان نامه: بررسی پدیده های گرد و غبار سال های اخیر در منطقه غرب ایران با

      استفاده از داده های میدانی و شبیه سازی عددی با چند طرحواره گسیل گرد و غبار

 

  • سارا کرمی

       آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد هواشناسی

       رشته تحصیلی: دکتری پژوهشی هواشناسی

       نام پایان نامه: مدل سازی انتقال برد بلند ذرات گرد و خاک موجود با روش حجم متناهی


  • علی جلیل پیران

       آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

       رشته تحصیلی: دکتری پژوهشی هواشناسی

       نام پایان نامه: - در حال تصویب


  • تورج جمشیدی خزلی

       آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد هواشناسی

       رشته تحصیلی: دکتری پژوهشی هواشناسی

       نام پایان نامه: - در حال تصویب