خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ English

گروه هواشناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، با همکاری پژوهشکده هواشناسی برگزار می کنند

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدل سازی
Weather Research and Forecasting Model (WRF)
 ( 24 تا 28 تیر ماه 1396 )

محل برگزاری کارگاه، پژوهشکده هواشناسی خواهد بود. علاقه مندان به شرکت می توانند به تارنمای ims.srbiau.ac.ir مراجعه کنند.

                                      
***************