خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ English

اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی وضع هوا و اقلیم

سازمان هواشناسی کشور در آبان ماه سال جاری اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی وضع هوا و اقلیم را برگزار خواهد کرد. محورهای اصلی کنفرانس عبارتند از:

- مدل سازی جوی-اقیانوسی در مقیاس های مختلف

- داده گواری

- پیش بینی احتمالاتی و سامانه های پیش بینی همادی

- درستی سنجی برونداد مدل های پیش بینی

- کاربرد محصولات مدل های پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم در مخاطرات جوی-اقیانوسیبرای آگاهی بیشتر به تارنمای این کنفرانس به نشانی nwpconf.irimo.ir مراجعه فرمایید.

***************