خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ Englishبه استحضار کاربران و بازدید کنندگان محترم تارنمای پژوهشکده هواشناسی می‌رساند که نقشه­ های پوشش برف ارائه شده، از داده ­های چند سنجنده ­ای ماهواره­ ای استخراج شده است. این نقشه­ ها تنها برای مقاصد پژوهشی است و در نتیجه هیچ‌گونه مسئولیتی در صورت بروز خطا، بر عهده پژوهشکده هواشناسی نخواهد بود. همچنین این پژوهشکده به روز بودن این نقشه­ ها را تضمین نمی‌کند.

اگر پیشنهاد یا نظری برای بهبود و پیشرفت خدمات این صفحه از تارنما دارید لطفاً به این نشانی رایانامه بفرستید:

RS.asmerc@gmail.com