خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ English

مهدی رهنما        

نشانی محل کار: تهران، بزرگراه شهید همت (غرب)، بزرگراه شهید خرازی، بلوار پژوهش، پژوهشکده هواشناسی، گروه کاوش های جوی           

تلفن: 44787651  داخلی 301

E-Mail: meh.rahnama@gmail.com
      rahnama.m@asmerc.ac.ir
m-rahnama@irimo.ir

سوابق تحصيلي
§    دکتری سنجش از دور- دانشگاه صنعتی فرایبرگ - آلمان (TU Bergakademie Freiberg) -۹۳
§    كارشناسي ارشد رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - دانشگاه شهيد بهشتي- ایران-  ۱۳۸۳
§    كارشناسي مهندسي منابع طبيعي - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - ایران - ۱۳۷۹   

مقالات علمي
§    پایش و تحلیل رخداد مه به کمک داده های زمینی و سنجش از دور مطالعه موردی 4 فروردین 1396 – سحر تاجبخش، مهدی رهنما – مجله علمی ترویجی نیوار، سازمان هواشناسی کشور – 1397
§    مقایسه پوشش برف برونداد یک مدل پیش‌بینی عددی و داده‌های سنجده MODIS در ایران- سحر تاجبخش، مهدی رهنما، امیر حسین نیکفال – مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران- 1397
§    تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی ناشی از تغییرات کاربری اراضی شهری در منطقه 22 شهرداری تهران - مهدی رهنما ،سارا عطارچی - هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران - 1395
§    بررسی نقش مشخصات پوشش گیاهی و خشکسالی در فراوانی رخداد گرد و خاک در فصل گرم سال در نواحی جنوب غرب کشور – ستاره رحیمی، مهدی رهنما ،ساویز صحت -  هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران - 1395
§    استفاده از تصاویر ماهواره ای چند سنجنده ای در تهیه نقشه اراضی مناطق جنگلی ناهمگن- سارا عطارچی، مهدی رهنما - هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران – 1395

·    Hadizadeh, M. , Rahnama, M., Hesari , B., Verification of two machine learning approaches for cloud masking based on reflectance of channel IR3.9 using Meteosat Second Generation over Middle East maritime. International Journal of Remote Sensing, 2019, Accepted.

·    Othman, A., A.; Gloaguen, R.; Andreani, L.; Rahnama, M., Improving landslide susceptibility mapping using morphometric features in the Mawat area, Kurdistan Region, NE Iraq: Comparison of different statistical models. Geomorphology: Volume 319, 15 October 2018, Pages 147-160, doi: 10.1016/j.geomorph.2018.07.018

·    Rahnama, M.; Attarchi, S., Seasonal Variability of Sea Surface Temperature on the Persian Gulf and Oman sea Using MODIS Data. The 4th International Conference on PERSIAN GULF OCEANOGRAPHY, Tehran, Iran, 17-18 Feb. 2018

·    Rahnama, M.; Tajbakhsh, S., Semi-automatic detection of fog in the Persian Gulf and Oman Sea using MSG Images. The 4th International Conference on PERSIAN GULF OCEANOGRAPHY, Tehran, Iran, 17-18 Feb. 2018

·    Rahnama, M.; Ranjbar, A.; Attarchi, S., Effect of dust storm on sea surface temperature and Chlorophyll content using MODIS images in the Persian Gulf and Oman Sea. The 4th International Conference on PERSIAN GULF OCEANOGRAPHY, Tehran, Iran, 17-18 Feb. 2018

·    Othman, A., A.; Gloaguen, R.; Andreani, L.; Rahnama, M., Landslide susceptibility mapping in Mawat area, Kurdestan Region, NE Iraq: a comparison of different statistical models. Natural Hazards and Earth System Sciences: nhessd. 2015, doi: 10.5194/nhessd-3-1789-2015

·    Rahnama, M.; Gloaguen, R. TecLines: A MATLAB-Based Toolbox for Tectonic Lineament Analysis from Satellite Images and DEMs, Part 1: Line Segment Detection and Extraction. Remote Sens. 2014, 6, 5938-5958.

·    Rahnama, M.; Gloaguen, R. TecLines: A MATLAB-Based Toolbox for Tectonic Lineament Analysis from Satellite Images and DEMs, Part 2: Line Segments Linking and Merging. Remote Sens. 2014, 6, 11468-11493.

·    Rahnama, Mehdi, and Richard Gloaguen. "Morphotectonic mapping from the analysis of automatically extracted lineaments using Landsat 8 images and SRTM data in the Hindukush-Pamir." EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 16. 2014.

·    Rahnama, Mehdi, and Richard Gloaguen. "Automatic tectonic lineaments extraction using remote sensing data in Hindukush-Pamir region." Himalayan Karakorum Tibet Workshop & International Symposium on Tibetan Plateau 2013. 2013.

·    Rahnama, Mehdi, and Richard Gloaguen. "Automatic Extraction of tectonic lineaments from high and medium resolution remote sensing data in the Hindukush-Pamir." EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 15. 2013.

·    Rahnama, Mehdi, and Richard Gloaguen. " The Shahrud-Doruneh-Herat-Chaman fault system and its prolongation in Pamir." EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 13. 2011.


خلاصه سوابق كاري
§    هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی، گروه کاوش های جوی، خرداد 1395 تا کنون.
§    عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با گردوغبار، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، آبان 1396 تا کنون.
§    کارشناس مسئول سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پروژه " Neotectonic in Pamir"، دانشگاه صنعتی فرایبرگ، آلمان،2010- 2014.
§    کارشناس مسئول سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پروژه " Using Remote Sensing For Environmental Monitoring in Afghanistan"، دانشگاه صنعتی فرایبرگ، آلمان،2010-2014.
§    مدير دفتر GIS و اطلاعات ماهواره اي، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 1385 تا 1388.
§    دبير کميته هاي تخصصي ترافيک و حمل و نقل، تسهيلات مهندسي، ارزيابي خسارت و کميته سوخت رساني، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 1385 .
§    مشاور سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي در محوطه هاي ميراث جهاني چغازنبيل و تخت جمشيد،1383 تا 1388.
§    مدير پروژه هاي GIS و سنجش از دور بنياد پژوهشي" پارسه – پاسارگاد"، سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي، 1383 تا 1388.
§    همکار پروژه پهنه بندی گردنه های برف گیر و کوهستانی در شبکه حمل و نقل جاده ای کشور،  پژوهشکده هواشناسی، 1388.
§    همکار پروژه پهنه بندی گردنه های مه گیر و کوهستانی در شبکه حمل و نقل جاده ای کشور،  پژوهشکده هواشناسی، 1388.
§    دبير پروژه هاي تحقيقاتي، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، گروه سنجش از دور و فوتوگرامتري، 1383 الي 1384.
§    مدير بخش GIS، شركت فناوري اطلاعات ايده گستر، 1382 الي 1383.
§    نماينده تام الاختيار سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و عضو اصلي شوراي ملي کاربران GIS، سازمان نقشه برداري کشور، 1385 تا 1388.
§    بازرس علي البدل انجمن سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ايران، 1383 تا 1391.

عضویت در انجمن ها
·    International Association for Mathematical Geosciences (IAMG)
·    European Geosciences Union (EGU)
·    The Geological Remote Sensing Group (GRSG)
 
آشنايي با زبان های خارجی
·    انگليسي : عالي
·    آلمانی : متوسط ( اتمام سطح A2)


آشنايي بانرم افزار های تخصصی
MATLAB, GRASS, Qgis, ENVI, Geomatica, ArcGIS, ERDAS, R, PolSARpro, ASF ready, MAP ready


آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي 
R, MATLAB, Delphi , C++