خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ English

 

 اکرم هدایتی دزفولی

متولد 27 خرداد 1344                                                      

محل تولد: خرمشهر

 

مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی

-          ديپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان بوعلی منطقه 6 تهران ، 1362

-          ليسانس فیزیک کاربردی، گروه فیزیک دانشگاه تهران ، 1367

-          فوق ليسانس هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، 1374


 پروژه های پژوهشی

-         مجری و سرپرست پروژه تحقیقاتی «بررسی درصد فراوانی های خشکسالی و روند افزایشی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد»، گزارش فنی پروژه، زمستان، 1383

-      همکار در طرح تحقیقاتی بررسی اثر کم فشار سودانی بر روی زنگ زرد گندم، 1380

-          همکار در طرح تحقیقاتی آشکارسازی تغییر اقلیم در ایران، 1381

-          همکار در طرح تحقیقاتی مدیریت بحران، 1381

-          همکار در طرح تحقیقاتی بررسی سیل استان تهران،1377

-          همکار در طرح تحقیقاتی باد در سواحل ایران، 1377

-          همکار اصلی پروژه راست آزمایی پیش بینی بارش مدل منطقه ای MM5 بر روی ایران ،1386

-          سرپرست پروژه پهنه­بندی اقلیمی استان قزوین با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی ،1387

-          همکار در پروژه بررسی تغییرات داده های جو بالا ،1386

-      همکار در پروژه تعیین الویت های پژوهشی سازمان هواشناسی کشور ،1389

-      سرپرست پروژه اطلس اقلیم گردشگری در استان سمنان، 1391

-      سرپرست پروژه طراحی نرم افزار بانک اطلاعات هواشناسی استان هرمزگان، 1391

-        سرپرست پروژه بررسی روند درجه حرارت میانگین و ... استان فارس ،1392

-   سرپرست پروژه بررسی رخداد سرماها و یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره در استان سمنان،1392

-      سرپرست پروژه اطلس باد استان سمنان ،1393

-     همکار اصلی پروژه بررسی سامانه های همدیدی موثر در انتشار گردو غبار در استان آذربایجان غربی ،1393

-   سرپرست پروژه ارزیابی اقلیم گردشگری استان ایلام با استفاده از شاخص TCI  ،1395

-     سرپرست پروژه مطالعه اقتصادی تاثیرگذاری اجرای طرح توسعه هواشناسی کاربردی در معماری و شهرسازی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی، 1395

-     سرپرست پروژه بررسی رخداد سرماها و یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره در استان قم فاز 2 ،1396

و ...


  مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

-          تحلیل آماری داده های بارش تهران، ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران، 1381

-          تحلیلی بر تغییرات تاریخ شروع بارش و روند آن در تهران، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، اصفهان، 1382

-          پیش بینی درازمدت عناصر اقلیمی با استفاده از روش های آماری، هفتمین کنفرانس بین المللی آمار ایران، 1383

-          تاثیر تغییر اقلیم بر روی مدیریت منابع آب، اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ، دانشگاه تهران سال ،1383

-       توفانهای موثر جوی بر کشور و نحوه مقابله با آنها ، کنفرانس مخاطرات طبیعی و بلایای جوی و اقلیمی، دانشگاه تبریز  سال ،1384

-          تحلیلی بر میزان انرژی برق آبی در خشکسالی ها و ... همایش منابع آب ،شهرکرد ،1385

- ارزیابی عملکرد مدل منطقه ای MM5 بر روی بارش در ایران ،همایش پیش بینی عددی وضع هوا ،تهران، 1386

-Analysis of regional drought by standardized precipitation Index (SPI), Percent of Normal (PN) and z standard Indexes case study: Kohgiloieh and Boir Ahmad province. (به زبان انگليسي) climate modeling, mashhad, 2005

-Statistical Methods for Comparison of Drought characteristics in Iran, Conference on statistical sciences. Malaysia , 2007

- اثر تغییر اقلیم بر پتانسیل تولید نیروی برق آبی با تاکید بر دوره های خشک و مرطوب (مطالعه موردی : سد دز )  چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 1389                                    


و ...

مشاهده کارنامه پژوهشی به صورت کامل:

اکرم هدایتی - کارنامه پژوهشی