خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ English

گروه پژوهشی هواشناسی سینوپتیکی و دینامیکی
مطالعه و بررسی فرآیندهای ترمودینامیکی و هیدرودینامیکی جو، مطالعه مدل های عددی وضع هوا و پیش بینی های دقیق کوتاه مدت و میان مدت با استفاده ازفن آوری های ماهواره ای و راداری

گروه پژوهشی اقلیم شناسی
مطالعه سیستم اقلیمی، شناخت اقلیم و نقش کاربردی آن در زمینه های کشاورزی، آب، انرژی ، شهرسازی و ساختمان، سلامتی و آسایش انسان، فعالیت های عمرانی، تفریحات سالم و .....

گروه پژوهشی هواشناسی فیزیکی و تعدیل آب و هوا
مطالعه و بررسی ترمودینامیک و فیزیک ابر، روش های مه زدایی، روش های بارورسازی ابر و تگرگ زدایی، مطالعه پدیده های نوری، الکتریکی و صوتی در جو، مطالعه انرژی باد و خورشید

گروه پژوهشی هواشناسی کشاورزی
مطالعه و بررسی نقش هواشناسی و اقلیم شناسی در دیمکاری، جنگل ها و مراتع کشور، دامپروری و بیماری های دامی، آفات، سرمازدگی و یخبندان، گرماهای بی موقع، فرسایش، خشکسالی، بیابان زدایی، استفاده بهینه از آب در کشاورزی

 

گروه پژوهشی هواشناسی آبشناسی
مطالعه چرخه آبی، پیش بینی سیبل و طعیان رودخانه ها، برآورد حداکثر بارش محتمل، برآورد شدت مدت فراوانی بارش

 

 

گروه پژوهشی شیمی جو، آلودگی هوا
مطالعه ترکیب جو و فرآیندهای موثر در توزیع، انتقال و حذف آلاینده های جو، بررسی و مطالعه ازن و پیامدهای تغییرات آن

 

گروه پژوهشی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی
مطالعه فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی، دینامیکی دریاها و اقیانوس ها و برهمکنش جو و دریا، مطالعه اقلیم های دریایی، خدمات هواشناسی دریایی در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل دریایی و صنعت شیلات

 

 

گروه پژوهشی کاوش های جوی
مطالعه و بررسی بر روی اندازه گیری های هواشناسی و ادوات آن از تجهیزات ساده مثل فشار سنج گرفته تا ایستگاه های هواشناسی خودکار، رادار و ماهواره

 

 

گروه پژوهشی هواشناسی هوانوردی
مطالعه و بررسی دینامیکی و سینوپتیکی جو در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر در حمل و نقل هوائی، مطالعه در تعیین مکان های مناسب ساخت و فرودگاه ها از نقطه نظر اقلیمی