خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ English

سازمان هواشناسی کشور  www.weather.ir

سازمان جهانی هواشناسی  www.wmo.int

موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران  www.geophysics.ut.ac.ir

مرکز ملی اقلیم شناسی و پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد  http://cri.ac.ir

مرکز اروپایی پیش بینی های میان مدت وضع هوا  www.ecmwf.int

مرکز خدمات اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) آ  www.noaa.gov

مرکز خدمات وضع هوای آمریکا   www.weather.gov

سرویس اطلاعات جهانی وضع هوا  worldweather.wmo.int

انجمن تعدیل وضع هوا  www.weathermodification.org

مرکز پژوهشی علوم جوی آمریکا (NCAR) آ،www.ncar.ucar.edu

 

***********

 

سامانه جایابی کارآموزان   Karamouz.irost.org

 

***********

تارنماهای مفید آموزشی

http://twister.caps.ou.edu/OBAN2012