خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ English

تاریخ نگارش: دوازدهم آذر ماه 1395

چکیده

با وجود اینکه در سال زراعی گذشته مقدار بارش کشور تا دوم آذرماه حدود دو و نیم برابر میانگین بلندمدت بود اما در سال جاری به نصف آن کاهش یافته است. هر چند انتظار داریم در سه ماه آینده مقدار بارش کشور به حدود میانگین بلندمدت برسد اما توزیع ماهانه آن همگون نیست؛ به گونه ای که بارش ماه آذر در اغلب نواحی کشور بیش از نرمال (به ویژه مناطق غربی) تا نرمال خواهد بود، ولی پیش بینی می شود در ماه دی گرایش به کمتر از نرمال داشته باشد. در مجموع بارش سال زراعی تا پایان بهمن کمتر از نرمال خواهد بود که نیازمند مدیریت بهینه مصرف آب است. میانگین دمای ماه آذر کمتر از نرمال (میانگین بلندمدت) خواهد بود اما در ادامه فصل زمستان میانگین دما گرایش به بیش از نرمال خواهد داشت.
پیش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می­ شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید می­ توانید به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.


وضعیت جاری
در سال جاری بیشترین افت بارش مربوط به استان های بوشهر، کرمانشاه و فارس با بیش از 95- درصد کاهش نسبت به دوره بلندمدت است و تقریباً هیچ استانی با افزایش قابل ملاحظه بارش نسبت به نرمال نبوده است. بارش در استان های گیلان، اردبیل و گلستان در حد نرمال یا کمی بیش از آن بوده است. پهنه بندی انحراف مجموع بارش دریافتی کشور از ابتدای مهر تا دوم آذر در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت در شکل 1 نشان داده شده است.     شکل1- پهنه بندی انحراف مجموع بارش کشور از ابتدای مهر ماه تا دوم آذر 1395 در مقایسه با بازه زمانی مشابه در بلندمدت (از: مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)

مطابق این شکل به دلیل بارش های اندک تابستانی، در بخش هایی از جنوب شرق کشور مقدار انحراف از مجموع بلندمدت با اثر بخشی کم مثبت نشان داده شده است، در حالی که سایر مناطق با خشکسالی شدید مواجه‌اند.


پیش بینی بارش
شکل 2 بی هنجاری بارش دو ماه آذر و دی 1395 را نشان می دهد. بارش در آذر ماه در حد نرمال و در مناطق غربی بیش از نرمال است ولی در دی ماه گرایش به کمتر از نرمال دارد.

شکل 2- پیش بینی بی هنجاری بارش ماه های آذر (بالا) و دی (پایین) 1395
(از CFS v.2 پس پردازش شده)

شکل 3 بی هنجاری بارش را در سه ماه آذر، دی و بهمن نشان می دهد. همان طور که دیده می شود بارش در این سه ماه در حدود میانگین بلند مدت است اما افت و خیزهای ماهانه دارد و توزیع یکنواختی نخواهد داشت.
 
        
شکل 3- پیش بینی بی هنجاری بارش کشور در دوره آذر، دی و بهمن 1395 (mm) نسبت به میانگین بلندمدت

پیش بینی دما
میانگین دمای هوا در ماه آذر کمتر از نرمال (میانگین بلندمدت) خواهد بود اما در دی ماه گرایش به بیش از نرمال خواهد داشت. در شکل 4 بی هنجاری دمای دی ماه با استفاده از برونداد تصحیح شده مدل CFSv.2 نشان داده شده است.


شکل 4-
پیش بینی نابهنجاری دمای دی ماه 1395 (درجه سلسیوس) نسبت به میانگین بلندمدت (از مدل CFS v.2 پس پردازش شده)

بی هنجاری دمای دوره سه ماهه آذر، دی و بهمن در شکل 5 آورده شده است. پیش بینی می شود در این سه ماه، دمای بیشتر مناطق کشور بیشتر از نرمال (میانگین بلندمدت) باشد. 
شکل 5- پیش بینی نابهنجاری دمای سه ماهه آذر، دی و بهمن 1395 بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

نمایه دورپیوندی
داده های پس پردازش شده نمایه لانینا نشان می دهد که کمترین آن در ماه آذر با منفی یک درجه روی می دهد و سپس به تدریج ضعیف می شود تا اینکه در بهمن ماه به منفی نیم درجه می رسد. 
شکل 6- پیش بینی نمایه دورپیوندی انسو 4-3 برای ماه های آذر تا اسفند 1395


جمع بندی

- در سال زراعی گذشته بارش کشور تا دوم آذر حدود دو و نیم برابر میانگین بلندمدت بود اما در سال جاری به نصف آن کاهش یافته است.
- پیش بینی مجموع بارش در سه ماه آینده کشور در حدود میانگین بلندمدت است اما توزیع ماهانه آن همگون نیست.
- بارش ماه آذر در بیشتر مناطق کشور و به ویژه در غرب، بیش از نرمال خواهد بود اما در ماه دی بارش ها به کمتر از نرمال گرایش دارد.
- میانگین دمای آذر ماه کمتر از نرمال خواهد بود اما در فصل زمستان به بیش از نرمال گرایش خواهد داشت.
 
 
توضیح
پیش بینی فصلی کشور در اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.