خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ English


به آگاهی می رساند از این پس پیش بینی بلندمدت (فصلی) کشور از طریق تارنماهای پژوهشکده اقلیم شناسی و سازمان هواشناسی کشور به نشانی های زیر قابل دسترسی خواهد بود:
 برای دریافت خبرنامه حدود هفتم هر ماه شمسی به یکی از این تارنماها مراجعه فرمایید.

*****************

پیش آگاهی اقلیمی ماهانه کشور (مورخ 17 بهمن 1395 - پژوهشکده اقلیم شناسی)
برونداد مدل های پیش بینی فصلی با توجه به شرایط مناسب دورپیوند MJO  برای یک ماه آینده بیانگر بارش بیش از نرمال در کشور است. احتمال وقوع بارش های سنگین منجر به سیل در استان های واقع در جنوب و جنوب غرب کشور وجود دارد. شدت فعالیت سامانه های بارشی از نیمه اسفند ماه قدری کم می شود.*******************

تاریخ نگارش: دهم بهمن ماه 1395

چکیده

از ابتدای سال زراعی (اول مهر) تا پنجم بهمن 1395 استان های یزد، بوشهر و فارس حدود 70 درصد یا بیشتر نسبت به دوره مشابه بلندمدت سی ساله با کاهش بارش مواجه بوده اند. در همین دوره میانگین کاهش بارش در کل کشور حدود 37 درصد بوده است. انتظار می رود مجموع بارش بهمن ماه در سطح کشور بیش از نرمال (میانگین سی ساله) باشد که بیشترین افزایش در مناطق جنوبی تا غربی رخ می دهد. در مناطق مذکور احتمال وقوع بارش های سیل آسا نیز وجود دارد. بارش در سایر مناطق در حد نرمال یا کمی بیش از آن خواهد بود. در همین مدت نابهنجاری دما در نوار شمالی کشور بین 0.5- تا 1- درجه و در سایر نواحی تا 1+ درجه سلسیوس پیش بینی می شود. در اسفند ماه مسیر سامانه های بارشی به تدریج به عرض های شمالی‌تر جا به جا می شود. در این ماه اگر چه بارش در سطح کشور در حد میانگین بلندمدت پیش بینی می شود اما توزیع مکانی آن همگون نخواهد بود. انتظار می رود که بارش در فروردین ماه گرایش به بیش از نرمال داشته باشد. با این حال مجموع بارش از ابتدای سال زراعی تا پایان فروردین همچنان کمتر از نرمال خواهد بود. 
یش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می­ شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید می­ توانید به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.

وضعیت جاری
شکل 1، انحراف بارش کشور از ابتدای سال زراعی جاری تا پنجم بهمن 1395 را نشان می دهد که حاکی از کاهش 37.5 درصدی نسبت به دوره مشابه بلندمدت است.    شکل1- انحراف مجموع بارش کشور از ابتدای مهر ماه تا پنجم بهمن 1395 در مقایسه با بازه زمانی مشابه در بلندمدت (از: مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)

بیشترین کاهش بارش از ایتدای سال زراعی تا پنجم بهمن ماه در استان های یزد، بوشهر و فارس به ترتیب با 76، 75 و 70 درصد رخ داده است.


پیش بینی بارش
مطابق شکل 2، در بهمن ماه بارش در مناطق جنوب غرب و غرب بیش از نرمال، در استان های حاشیه دریای خزر متمایل به کمتر از نرمال و در سایر نواحی در حد نرمال تا بیش از آن پیش بینی می شود. در طی این ماه در مناطق با بارش بیش از نرمال احتمال وقوع بارش های سیل آسا وجود دارد. بارش اسفند ماه در نواحی خزری، شمال غرب و غرب متمایل به بیش از نرمال، جنوب و مرکز متمایل به کمتر از نرمال و در سایر نواحی در حد نرمال خواهد بود.

شکل 2- پیش بینی بی هنجاری بارش ماه های بهمن (بالا) و اسفند (پایین) 1395
(از CFS v.2 پس پردازش شده)

بارش کشور در دوره بهمن 1395 تا فروردین 1396 با وجود بی هنجاری هایی که خواهد داشت، در حدود میانگین بلندمدت خواهد بود (شکل 3) و علیرغم بارش های به نسبت مناسب به ویژه در بهمن و فروردین، مجموع بارش از ابتدای سال زراعی تا فروردین 1396، همچنان کمتر از میانگین بلندمدت خواهد بود ولی کمبود آن در آینده تا حدی تعدیل می شود.

 
      
شکل 3- پیش بینی بی هنجاری بارش کشور از بهمن 1395 تا فروردین 1396
بر حسب میلی متر نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه

پیش بینی دما
در شکل های 4 و 5 بی هنجاری دمای ماهانه و فصلی کشور نشان داده شده است. در دو ماه بهمن و اسفند به استثنای نوار شمالی و غربی کشور که تا یک درجه سردتر از نرمال هستند، در سایر مناطق میانگین دما تا حدود 1.5 درجه بیش از نرمال پیش بینی می شود.


شکل 4- پیش بینی نابهنجاری دمای بهمن (بالا) و اسفند (پایین) بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (از مدل CFS v.2 پس پردازش شده)

از بهمن 1395 تا فروردین 1396، بی هنجاری دما در نوار شمالی کشور بین 0.5- تا 0.5+ پیش بینی شده است در حالی که در سایر نواحی تا 1.5 درجه بیش از نرمال خواهد بود.
 


شکل 5- پیش بینی نابهنجاری دمای سه ماهه از بهمن 1395 تا فروردین 1396 بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

نمایه دورپیوندی
داده های پس پردازش شده نمایه انسو نشان می دهد که تا اوایل بهار سال آینده، فاز خنثی انسو تداوم خواهد داشت (شکل 6).


شکل 6- پیش بینی نابهنجاری نمایه دورپیوندی انسو 4-3 تا فروردین 1396
(از پژوهشکده اقلیم شناسی)توضیح
پیش بینی فصلی کشور در اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.